Trái Sầu

Tác giả:

tóc xưa
cắt ngắn
tai vừa
môi xưa
son đỏ
mặn mà
tay che
mắt cười
lả lướt ngọn tre
lòng tôi
vạn mối
trăm khe khẽ rầu
trong nhau bao nỗi tiêu điều
quàng vai
nghe nặng
trái sầu
vương
rơi …
xin trời
chớ
đổ
mưa ngâu
cho ta chút ngọt
phút dầu
môi hôn
chút hơi
vương vấn
trong hồn
xin làm kỷ niệm
vàng son
một đời
trời buồn
sầu lẫn
trong tôi
em về
tôi lẫn
theo lời
thơ bay … 

Thảo luận cho bài: "Trái Sầu"