Trái Thơ

Tác giả:

Từ khi tôi biết em
Tôi không còn được ngủ trọn đêm
Cứ nửa đêm là tôi thức giấc
Có một con chim gì mỏ rất sắc
Nó đậu trong tóc tôi
Nó mổ vừng-trán-trái-thơ chín mõm
Tôi bàng hoàng thấp thỏm
Sợ trái-thơ rụng trước bình minh
Tôi vùng dậy
Đốt đèn
Tôi hái…

Từ khi tôi biết em
Trái-thơ chín nhiều đến nỗi
Mỗi đêm tôi thức giấc nhiều lần
Đêm quên ngủ
Ngày quên ăn
Rượu như lửa tôi uống tràn thay nước (1)

Chắc chỉ một ngày gần đây
Tôi sẽ ngã gục
Dưới chân em
Chết kiệt sức vì thơ!…

___

(1) Các thi hữu ở Huế thích đọc ngược, đảo xuôi câu thơ này để đùa vui:
– Nước như lửa tôi uống tràn thay rượu
-Rượu như nước tôi uống tràn thay lửa
-Lửa như rượu tôi uống tràn thay nước
v.v và v.v…

Thảo luận cho bài: "Trái Thơ"