Trái Tim Con Người

Tác giả:


Mỗi người có một trái tim
Trái tim cũng mang hình gương mặt
Có lúc lệ trầm trong khoé mắt
Gọi là ” nước mắt lưng tròng “*

Trái tim mang hình con đò
Dọc ngang chồng chềnh số phận
Biển xa xăm cánh buồm màu cỏ uá
Nhấp nhổm đá ngầm phiá cửa sông

Trái tim mang vết mưa dầm
Loang xa loang xa mãi mãi
Gió gọi sợi buồn luồn qua cửa
Thế là mình ngồi” im lặng “*nhớ nhau

Có lúc trái tim cồn lên đau đáu
Nhoi nhói ngày đêm chìm nổi hẹn hò

Trái tim tôi đã day dứt mấy phen
Thơ tôi dở dại dở điên mấy lần… 

 

Thảo luận cho bài: "Trái Tim Con Người"