Trái Tim Dại Khờ

Tác giả:

Một đời người đôi lúc con tim dại khờ
Vì một người đem hết tình yêu mà trao
Mặc dù sai trái không bao giờ hay
Tự mình lao xuống khu vực sâu buồn đau

Nào ngờ em nỡ vô tư mà đi
Để một mình anh sống cô đơn vì em
Mà giờ này em muốn qua đây làm chi
Từ giờ anh không thể yêu một ai

Đừng gian dối!

Và đừng mong chi nữa sẽ sống về tình xưa
Tình anh đã chết trong ngày tháng mong chờ
Em ơi thôi đừng trao nhau thêm dối gian
Vì tình ta đã hết thôi đừng mong chi quay về

Oh.. oh.. oh…hh..
Yeah.. yeahh.. yeahhh..yeahh….
Uhh..huhh..uhmmm…mmmm..

Back then, I begged for you to stay
Make believe, your love was meant for me
But you left, my heart was torn in two
Now I can’t believe that you want to be back.

But no one can stop me now, it’s like that
This time I don’t even want you back
By now you should know me better than that
I knew that someday you’d be crawling on back.

But no one can stop me now, it’s like that
This time I don’t even want you back
By now you should know me better than that
When I walk away I will never turn back.

(Chorus)

So you want to be back

Và đừng mong chi nữa sẽ sống về tình xưa
Tình anh đã chết trong ngày tháng mong chờ
Em ơi thôi đừng trao nhau thêm dối gian
Vì tình ta đã hết thôi đành xa nhau em nhé

But no one can stop me now, it’s like that
This time I don’t even want you back
By now you should know me better than that
When I walk away I will never turn back.

Oh.. oh.. oh…hh…
Wohh….oh….woh…oh…woh….
Yeah.. yeahh…yeahhh…

Thảo luận cho bài: "Trái Tim Dại Khờ"