Trái Tim Thơ

Tác giả:

Mang niềm kiêu hãnh vào thơ
Những ngày đuổi giặc dựng cờ vinh quang
Mang theo nhục nhã tan hàng
Trái tim thi sĩ năm ngàn vết thương.

Thảo luận cho bài: "Trái Tim Thơ"