Trái Tim Tình Si

Tác giả:


Ta đi tìm một trái tim
Hỡi trái tim yêu nay về đâu (rồi)
Ta đi tìm người năm tháng
Những phút đam mê trong tình yêu
Hỡi mắt nai yêu kiều
Hỡi tóc mai trong chiều nắng
Có biết ta mong chờ mãi
Dẫu từng ngày (từng ngày) phôi phai

Có trái tim tình si ho ho ho
Vẫn nhớ thương người đi
Có trái tim tình si Ho ho ho
Mãi vẫn vương nhiều khi
Hỡi trái tim tình si ho ho ho
Hãy cố vơi sầu đi
Hỡi trái tim tình si Ho ho ho
Chớ nói câu biệt ly
Ho ho ho, ho ho ho, ho ho ho …
Ho ho ho…

( => Ta đi tìm một….. )
( => Ta đi tìm một….. )

Dẫu cho thời gian vẫn trôi vội vã
Dẫu cho người xưa cuốn trong trời xa
Dẫu cho đời kia cuốn ta về đâu
Lòng ta vẫn… mãi yêu người… Ho ho ho

Dẫu cho thời gian vẫn trôi vội vã
Dẫu cho người xưa cuốn trong trời xa
Dẫu cho đời kia cuốn ta về đâu
Lòng ta vẫn… mãi yêu người…
Ho ho ho, ho ho ho, ho ho ho…

Album “Số Phận”

 

Thảo luận cho bài: "Trái Tim Tình Si"