Trái Tim Việt Nam

Tác giả:

Bao nhiêu năm rồi
Hăm lăm năm trời
Quê mình không được
một ngày một ngày vui
Bao nhiêu năm liền
Hăm lăm năm liền
Quê mình không được
Một ngày một ngày yên
Quê hương đau lòng
Con tim khô cằn
Tháng năm mỏi mòn
Cầu mong một ngày mới
Chim bay trên đồng
Hoa thơm trong lòng
Ước đâu có nhiều
Một ngày một ngày thôi

Cho tôi xin tình người
Tình người Việt Nam anh em
Ôi tình người càng thắm thiết thêm
Cho tôi xin hòa bình
hòa bình về trên quê hương
Xóa vết thương trái tim Việt Nam

Bao nhiêu năm rồi
Hăm lăm năm trời
Quê mình không được
một ngày một ngày vui
Bao nhiêu năm liền
Hăm lăm năm liền
Quê mình không được
Một ngày một ngày yên
Em ta môi hồng
Me ta lưng còng
Vái xin với trời
Cầu mong một ngày mới
Ôi bao nhiêu lòng
Bao nhiêu năm ròng
Ngước đôi mắt buồn
Cầu mong một ngày vui

Cho tôi xin tình người
Tình người Việt Nam anh em
Ôi tình người càng thắm thiết thêm
Cho tôi xin hòa bình
hòa bình về trên quê hương
Xóa vết thương trái tim Việt Nam

Thảo luận cho bài: "Trái Tim Việt Nam"