Trầm Kha

Tác giả:

Muốn để tóc râu dài làm đạo sĩ

Đi về am đầu núi tập tu tiên
Bỏ mười năm ngồi diện bích định thiền
May ra mới tâm bình yên đôi chút

Muốn tìm học vài kỳ thư bí thuật
Về thử chơi rạch ngực giống Tỷ Cang
Móc ra quăng đi phứt trái tim tàn
Đỡ thắc thỏm những sáng trưa chiều tối

Muốn đúc gạch vàng xây lò Bát Quái
Luyện linh đơn thành bất tử trường sanh
Sực nhớ ra nhân loại cũng vắng tanh
Thăm thẳm lắm sẽ làm sao chịu nổi?

Thôi thì đời qua nhiều khi rất vội
Chất chồng lên thành một nỗi trầm kha 

Thảo luận cho bài: "Trầm Kha"