Trầm Khúc 3

Tác giả:

Trầm Khúc 3

(Ta) hà hơi
lên (môi thơm)
lồng ngực
Bỗng (thấy mình)
thoáng (chốc khờ)
dại đi

Cõi (tâm) hồn
(đang) tê tái
(bất di)

(Giữa) vô thường
(men theo)
vòng tay (khép)

Tử Nhi

Thảo luận cho bài: "Trầm Khúc 3"