Trầm Luân Lạc Vết Quyên Di

Tác giả:

tóc nào bay phố mọi

để vướng nỗi buồn riêng
chữ nào rơi gốc cội
nảy câu hát si tình

em đã hát : “mưa nghiêng nỗi nhớ”
tôi đã cười: “cô nhỏ khéo thơ”
chiều nay mưa đẫm mắt chờ
tôi thu can đảm…
vu vơ…
(nói gì) ?

mưa!
mưa nhoè vết quyên di
em chưa biết chuyện kín – (vì tôi không…)

Thảo luận cho bài: "Trầm Luân Lạc Vết Quyên Di"