Trăm Năm Dài Hay Ngắn

Tác giả:

Hỏi em, trăm năm dài hay ngắn?
Thoáng mắt trao sao sáng trăng rằm
Thoáng môi cười tươi duyên đầm thắm
Xao xuyến lòng, tôi nhớ trăm năm

Hỏi tình, trăm năm dài hay ngắn?
Lời thủy-chung tha thiết trọn đời
Chợt phai mau tựa như cơn nắng
Như mây bay tan biến cuối trời

Hỏi ai, trăm năm dài hay ngắn?
Bao lợi danh mang trả cho người
Lời mật ngọt ngấm ngầm vị đắng
Buồn chán thay, phù phiếm tiếng cười

Hỏi đời, trăm năm dài hay ngắn
Có nghĩa gì ngày tháng thành năm
Phù-du mộng tan hơi thở ngắn
Kiếp con người bọt sóng lăn tăn

Thảo luận cho bài: "Trăm Năm Dài Hay Ngắn"