Trăm Năm Hò Hẹn

Tác giả:

(2002)

À a a á a à à
À a a á a à hò…
Trăm năm dầu lỗi hẹn hò
Chứ cây da bến cũ
Con đò khác đưa…

 

Thôn nữ CHỊ, đã qua cầu, thóc lép
Thôn nữ EM, như trăng tuột khỏi chồi tay
Thôn nữ ÚT, đã lên đòng, nào ai biết
Khúc tình xưa, xưa ấy đã xưa rồi
Con chuồn chuồn không lùng nhùng trong mạng nhện
Con bướm vàng nằm xoài dưới chân anh
Một vùng trăng cỏ non như níu áo
Ngọn tre xanh đủng đỉnh muộn màng.
Á a á a a, A á ạ à, Á à à a, Á à à a
Á a á a a, A á ạ à, Á à à a, À ạ à a

 

Nào đâu có trăm năm, đâu có trăm năm
Mà chờ mà đợi ? Mà chờ đợi ?
Nào đâu có kiếp sau, đâu có kiếp sau, mà đợi mà chờ ?
Đất MẸ, đất NÀNG, con sáo sang sông
Đất MẸ, đất NÀNG, con sáo sang sông…

 

Trăm năm bến cũ, có còn đó không ? Còn đó không ?
Cây da bến cũ còn lưa, bến cũ còn lưa
O đò năm trước đi mô không về…

 

Thảo luận cho bài: "Trăm Năm Hò Hẹn"