Trạm phu 站夫 • Anh phu trạm

Tác giả:

Mộ khứ triêu hoàn vị tức kiên,
Võng phu tình huống tuyệt kham liên.
Bất tri thừa võng trung nhân giả,
Nhất tẩu phong trần nhị thập niên.

 

Dịch nghĩa

Chiều đi, sớm về không hề nghỉ vai
Tình cảnh anh phu cáng thật đáng ái ngại
Có biết đâu chính người ngồi trong cáng
Cũng long đong trong gió bụi chốc đã hai mươi năm trời rồi

Thảo luận cho bài: "Trạm phu 站夫 • Anh phu trạm"