Trạm Tây Hà

Tác giả:

Thanh thạch kiều tây ngạn
Y nhiên tiểu lí lư
Đạo bàng nhân ngữ tạp
Ốc hậu trúc âm sơ
Hòa bản cung thần thiếu
Xuân liên đãi tuế trừ
Tương phùng vô biệt thoại
Nhất tiếu ý hà như

 

Dịch nghĩa

Bên bờ phía tây cầu đá xanh
Xóm nhỏ vẫn như cũ
Bên đường tiếng người tạp nhạp
Sau nhà bóng trúc thưa
Gốc rạ dành để đốt lửa sớm
Câu đối xuân chờ hết năm cũ
Gặp nhau không nói năng gì
Chỉ cười, ý ra sao

 
Tây Hà: thuộc tỉnh Sơn Tây.

Thảo luận cho bài: "Trạm Tây Hà"