Trầm Tư Của Một Thằng Nộm

Tác giả:

Ta làm thằng nộm cô đơn

Cũng áo cũng mũ nhơn nhơn anh hùng
Chỉ toàn rơm rạ khật khùng
Cũng làm cú quạ hãi hùng tránh xa
Nào ai biết được tâm ta
Cũng yêu cũng nhớ người qua lối nầy
Cánh đồng lúa chín nắng đầy
Có ai hiểu được lòng nầy quạnh hiu
Ngày ngày mưa nắng cô liêu
Bên đời dâu bể còn nhiều bể dâu
Gió ơi! Gió thổi về đâu
Ngả nghiêng sóng lúa biển sầu hình nhân.

Thảo luận cho bài: "Trầm Tư Của Một Thằng Nộm"