Tràn Đầy

Tác giả:

Nói trăng rằm là nói cuộc đoàn viên,
Nói trăng khuyết là nói lời chia biệt.
Chưa thấy mộng là tình chưa thắm thiết,
Mê hương hồn e gió bớt say sưa.
Giọng hôm nay còn luyến giọng năm xưa,
Son phấn cũ thơm bằng son phấn mới.

Càng tuyệt vọng lại càng như mong mỏi
Càng xa nhau càng thấy được gần nhau.
Ai có dè hoa cỏ cũng thương đau
Mở rộng cửa bốn phương trời ảo não.

Viết bằng chữ là thơ không kín đáo
Giơ tay thề mà ai chứng lòng cho?
Anh yêu em không cần phải so đo
Vì trinh tiết há là hương vạn đại?
Không dò xét, mặc cho lòng giả dối
Ta cười thầm tình ái dại vô song.

Thảo luận cho bài: "Tràn Đầy"