Trần Dzạ Lữ

Tác giả:

Trần Dzạ Lữ

 Trần Dzạ Lữ


Tôi trở lại kiếm người trên lối cũ nghe mùa xuân chợt rũ xuống giận hờn nơi thành cổ loài chim xưa thôi hót tôi tìm đâu bóng nhớ thuở môi hồng?
Người đã xa như một vì sao nhỏ cuối chân trời thương nhớ vẫn chưa nguôi tôi đếm những mùa xuân qua hút bóng nghe trong hồn hoa cỏ cũng tàn phai
Phố chợ đó cũng hoang đường cổ tích dấu chân son người xoá bỏ tháng ngày bây giờ đó đạn bom thay tình ái ru tôi hoài trên những luống chiêm bao
Người đã xa người còn nghe tiếng nói tôi phương này tuổi đá lạnh vàng không? ơi lối cũ mùa xuân xưa chợt hiện chuông tim tôi dây đứt lạnh vô cùng
*1967(trích Hát Dạo Bên Trời)

 

Thảo luận cho bài: "Trần Dzạ Lữ"