TRẦN HUYỀN TRÂN

Tác giả:

Những bài thơ hay của cố thi sĩ Trần Huyền Trân, tên thật là Trần Đình Kim, sinh ở Hà Nội ngày 13/9/1913 và mất ngày 22/4/1989. Ngoài những sáng tác văn xuôi trước năm 1945 như Chim lồng, Lẽ sống, Tấm lòng người kỹ nữ, Người tàn thu cũ và những sáng tác kịch sau 1945 như Lên dường, Hoàng văn Thụ (kịch thơ), Tú Uyên, Giáng Kiều, Cô Thuỷ ….Trần Huyền Trân đã cho in tập thơ Rau Tần năm 1986 mặc dù đã bắt đầu làm thơ năm 20 tuổi (trước 1945).

Thảo luận cho bài: "TRẦN HUYỀN TRÂN"