Trần Thị NgH

Tác giả:


Trần Thị NgH
(1949……) Cà Mau
Tên Thật: Trần Thị Nguyệt Hồng
Nhà Văn. Nhà Giáo
 

Bắt đầu viết văn năm mười lăm tuổi, truyện ngắn đầu tiên đăng báo người lớn năm 18 tuổi. Các truyện ngắn của TTNgH đăng trên các tạp chí: Văn, Vấn Đề, Thời Tập, Thời Văn sau chọn thành một tập mang tên Những Ngày Rất Thong Thả in năm 1975 nhưng chưa kịp phát hành thì gặp biến cố 30/4. Sau hai mươi năm im lặng, TTNgH đã trở lại trên văn đàn với những truyện ngắn mới…

 

(theo Thụy Khuê)

 


 


 

*

 

Tác phẩm tiêu biểu:

 


 

Những Ngày Rất Thong Thả. 1975

 

Tập Truyện Ngắn Trần Thị NgH. 1999

 

Truyện dài Lạc Đạn và 10 Truyện Ngắn. 2000

 

Nhăn Rúm (truyện vừa)

Người Thuận Tai Trái (truyện ngắn)

 

http://amvc.free.fr/Damvc/GioiThieu/TranThiNgh/Nguoi%20thuan%20tai%20trai.htm

 

Nhà Có Cửa Khóa Trái (truyện ngắn)

 

http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=13823&LOAIID=31&TGID=2252

 

Người Đàn Bà Ngồi (truyện ngắn)


 

*

 

rất ít người biết Trần Thị NgH còn… vẽ tranh và soạn nhạc

Thảo luận cho bài: "Trần Thị NgH"