Trăn Trở

Tác giả:

Em cho anh những đêm dài
Với niềm vui lẫn tháng ngày tơ vương
Xa thì nhớ, gần thì thương
Khoảng trời xanh với con đường anh đi
Xin đừng hờn giận làm chi
Cũng xin đừng nói những gì thương đau
Dẫu là chưa tỏ cùng nhau
Nhìn tôi mắt cũng biết câu trả lời
Yêu thương theo suốt cuộc đời
Mà sao chưa trọn với người tôi yêu

Phạm Cao
(Trường SQCHKT – Thông Tin Nha Trang)

Thảo luận cho bài: "Trăn Trở"