Trần Trụi

Tác giả:


Tôi đã thấy bạn tôi đi buôn trên đường phố Nga, bạn tôi lang thang trên đường phố Mỹ. Bạn bè lừa nhau ngay trên quê hương. Cũng chính vì………….
Anh có đau không ?
Tôi đã thấy người mẹ năm xưa chào đón quân đi. Mẹ mang mo cơm nuôi từng chiến sĩ. Bà mẹ nào giờ đây lang thang xin ăn bên những toa tầu.
Anh có đau không anh, Chị có đau lòng không ? Đừng hát, xin đừng mãi ngợi ca, những lời hát nhàm chán ru quê hương ta vinh quang thăng hoa trong bao niềm kiêu hãnh, mà quên đi áo cơm và hoa hồng.
Không, những người lính nằm xuống, không hề mong nhìn thấy quê hương hôm nay, đôi tay ăn xin cào xé tim ta. Không, xin đừng nói giả trá. Đâu rồi những bàn tay năm xưa gian lao, nay ta bên nhau xây lại đời sống, vì tự do áo cơm và hoa hồng.

Tôi đã thấy bạn tôi lao công trên đường phố Nga, bạn tôi xây bao công trình cho Mỹ. Người Việt tài năng lang thang nơi đâu? Xa dấu quê nhà…..
Anh có đau không ?
Tôi đã thấy người Việt năm xưa con rồng cháu tiên. Thật thà yêu thương nhau xây dựng nước. Người Việt nào giờ đây lo toan riêng tư. Khôn quá hoá hèn.
Anh có đau không anh. Chị có đau lòng không ? Đừng hát, xin đừng mãi ngợi ca, những lời hát nhàm chán ru quê hương ta vinh quang thăng hoa trong bao niềm kiêu hãnh mà quên đi áo cơm và hoa hồng.
Không, những người lính nằm xuống không hề mong nhìn thấy quê hương hôm nay, đôi tay ăn xin cào xé tim ta. Không, xin đừng nói giả trá. Đâu rồi những bàn tay năm xưa gian lao, nay ta bên nhau xây lại đời sống vì tự do , áo cơm và hoa hồng.
Không những người lính nằm xuống, vẫn chờ mong nhìn thấy Quê hương hôm nay, sau bao gian lao, no ấm yên lành.

Hãy quay lại nhìn lại chính mình…
Hãy quay lại nhìn rõ chính mình…
Hãy quay lại nhìn về quê hương hôm nay
Anh có đau không ?.

 

Thảo luận cho bài: "Trần Trụi"