Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn

Tác giả:

TRẬN TUYẾN CÔNG KHAI GIỮA SÀI GÒN

Nhiều Tác Giả

Thể loại: Lịch sử – Địa lý
ISBN: 8934974134770
Xuất bản: 6/2015
Trọng lượng: 300 gr
NXB: Trẻ
Số Trang: 288 trang – khổ: 14×20 cm
Giá bìa: 75,000 đ (-20%)
Giá bán: 60,000 đ

8934974134770 (1)

Mục lục:

– Phần I: Ngọn cờ tiên phong

Thời kỳ bí mật trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

Chân dung một số nhà báo yêu nước cách mạng thời bí mật

– Phần II: Mặt trận “kháng chiến” công khai giữa Sài Gòn (1945-1954)

Chân dung một số chiến sĩ phong trào Báo chí thống nhứt.

“TRẬN TUYẾN CÔNG KHAI GIỮA SÀI GÒN” tập ký sự về báo chí và người làm báo đấu tranh trực diện chống kẽ thù ngay giữa sào huyệt của chúng. Liên tục, quyết liệt từ khi thực dân Pháp mới đặt ách đô hộ xứ này, báo cáo của Thanh tra Thuộc địa ngày 3-3-1898 đã phải than thở khi chúng đóng cửa Phan Yên Báo: “Họ (nhà báo) tấn công các quan lại và không kính nể mấy chánh quyền Pháp mà họ đã cố tình bêu xấu trước mắt người dân bản xứ…” cho đến “Ngày ký giả đi ăn mày”, “Ngày báo chí và công lý thọ nạn” báo giới Sài Gòn đã nổi dậy cùng quân dân ta “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, tiến tới ngày 30-4-1975 toàn thắng….

Trân trọng giới thiệu

Thảo luận cho bài: "Trận Tuyến Công Khai Giữa Sài Gòn"