Trắng

Tác giả:

Anh trút lòng nơi những bến mây
Nhưng mây trắng, nên mây chưa biết khóc
Anh đứng bên trời
Lấp lánh mây trôi…

Em áo trắng, môi nở cùng hoa trắng
Em bên hoa nở trắng bên lòng
Anh bỗng muốn gọi em là mây trắng
Chợt ngại ngần, em rất trắng… nên trôi…

Thảo luận cho bài: "Trắng"