Trăng

Tác giả:

1

Trên đường đi ra trận
Khi nhìn thấy vầng trăng
Tôi thường nhớ những đêm
Trăng lên từ cửa sổ
Tô nằm trên võng nhỏ
Nghe bài hát mẹ ru

2

Trên đường đi ra trận
Lúc chợt gặp vầng trăng
Tô nghĩ đến đường phố
Đã cùng bạn bè đi
Tôi thấy những đôi mắt
Chảy xanh lên lạ kỳ!

3

Nhưng mỗi lần gặp trăng
Cái tôi nhớ nhiều nhất
Lại là một vầng trăng
Rất hiền dịu, rất thân
Với mỗi người trong phố
Vầng trăng giữa khung cửa
Bòm mỹ đốt thành than!
1970

Thảo luận cho bài: "Trăng"