Trăng

Tác giả:

Chàng trai trẻ đa tình

Ngậm bút làm thơ
Thấy vầng trăng ghé môi
Biết là em đã tới!

Ngoài ô cửa
Kẻ ăn mày đang đói
Mở mắt trông loảng xoảng ánh vàng
Không nhớ đó là trăng!

Thảo luận cho bài: "Trăng"