Trăng Bao Nhiêu Tuổi ?

Tác giả:

Vì sao gọi là trăng non?
Là khi trăng khuyết chưa tròn.
Trăng tròn bao tuổi mẹ ơi?
mà trăng sáng rực một trời bao la.
Bao giờ thì đến trăng già?
Là khi trăng đã đi qua ngày rằm.

Tuổi con là trăng non
Chị con là trăng tròn
Trăng già là tuổi mẹ cha
bao đêm vất vả một đời vì con
sớm khuya vất vả cả nhà đều yêu.

Thảo luận cho bài: "Trăng Bao Nhiêu Tuổi ?"