Trăng Bên Sông

Tác giả:

Thơ: Nguyễn Như Mây


Trăng ở bên kia sông.
Đêm đêm còn một nửa
Mảnh trăng vàng thương nhớ
Ai gửi nước xuôi dòng
Trăng ở bên kia sông
Đêm đêm mòn nước chảy
Ai có về bên ấy
Cho gửi nỗi chờ mong

Trăng ở hai bên bên sông biết bao giờ trăng đầy
Bao năm buồn biết mấy. Bếp lạnh mãi còn đây

Trăng ở bên kia sông.
Đêm đêm còn một nửa
Mảnh trăng vàng thương nhớ.
Ai gửi nước xuôi dòng
Trăng ở bên kia sông
Ai có về bên ấy
Cho gửi nỗi chờ mong

Trăng ở hai bên sông soi tấm lòng cô quạnh
Đôi ta còn xa cách nên chờ mãi trăng đầy 

 

Thảo luận cho bài: "Trăng Bên Sông"