Trăng Chiến Khu

Tác giả:

Rừng ơi mang trăng sáng đến dung bao lòng

Vì nước nên lìa mái gia đình êm ấm
Trăng hỡi theo ta, về dưới mái nhà, nhắn ai chờ một ngày ta sẽ trở về

Chân vui theo bước tang bồng
Đêm nay ôm súng mơ mộng
Hẹn người cuối tận trời mong
Một ngày cách mạng thành công

Cây nghiêng, nghiêng bóng mây dài
Quê hương đang thiết tha lời
Từ ngày quân giặc vào đây
Là ngày oán hận ngàn nơi

Hò ỡi, hò hỡi…. lòng đã quyết ra đi
Vì vương mang câu thề
Ngày mai sông núi kia
Ngời xanh bao ước mơ

Đàn chim say trăng sáng uyên trên cành
Trời lắng đêm lạnh vắng sương dần rơi xuống
Vai sát bên vai, lòng ấm bên lòng
Mắt căm hờn, chờ ngày đi xa chiến trường 

Thảo luận cho bài: "Trăng Chiến Khu"