Trăng Chờ

Tác giả:

Trăng khe khẽ…..
cúi luồn
khung cửa
Ngẩn ngơ nhìn…..
cô bé
ngây thơ

ra
cô bé…..
mộng mơ
Bỏ quên trăng sáng
đứng chờ
bên song…..

Thảo luận cho bài: "Trăng Chờ"