Trăng Của Tôi Riêng

Tác giả:


Khi bàn tay nhớ tay ai
Đã không còn nữa mốt mai qua đời
Khi bàn chân kéo chân tôi
Mở đêm thuong nhớ bùi ngùi đó đây

Chắc lần em đến bàn tay
Kéo tôi thức dậy trăng đầy mái hiên
Em là trăng của tôi riêng
Rớt trên ngực áo cố quên không đành

NNA

 

Thảo luận cho bài: "Trăng Của Tôi Riêng"