Trăng Khuyết

Tác giả:

Tặng người một nửa vầng trăng

Chỉ còn một nửa hoa đăng bên này
Trăng vàng gởi gió ru say
Nửa vầng trăng khuyết chở đầy nhớ thương

Hương Việt 

Thảo luận cho bài: "Trăng Khuyết"