Trăng Khuyết Chờ Người

Tác giả:

Người ấy trong mơ đó là em

Như sao đem sớm những êm đềm
Gởi trăng cung khuyết thềm xưa ấy
Để mấy mùa trăng ta sóng đôi.

Rồi đêm ấy khi vầng trăng tắt
Thắt lòng ta sợ mất ngày qua
Mang theo em duyên khúc mặn mà
Để đứt đoạn cho hồn bối rối.

Em cũng đó những đêm trăng tối
Cũng bên tôi vui nói cùng cười
Ta cười nhưng lòng rất bâng khuâng
Niền yêu dấu dâng trong tiềm thức .

Nay nhớ lại ngày xưa ray rứt
Bởi tình yêu vượt mức thời gian
Em nay không thấy , mang thương nhớ
Đêm vắng một thân lẽ bóng chờ

Đông Hòa


Số Lần Chấm:

 

Thảo luận cho bài: "Trăng Khuyết Chờ Người"