Trăng Moscow

Tác giả:

Dùng dằng em tiễn anh đi
Thương nhau chẳng nói được gì khi xa
Trăng non một mảnh quê nhà
Theo anh lặng lẽ hiện ra bên trời.
1992

Nguồn: Trăng trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Trăng Moscow"