Trăng Muôn Thuở

Tác giả:

Trăng vừa lên sau khóm tre
Mây vàng vừa thôi khuất che
Chúng ta mơ màng
Ngắm ánh trăng xanh
Vườn hoa biếc huy hoàng
Gió thu chan hoà
Lòng thêm đắm say
Theo ánh vàng đưa nhẹ lay
Trăng vừa gây bao ước mơ
Chuông chùa vừa thôi tiễn đưa
Sóng thu dâng hồn
Đắm đuối trong hương
Trời thu sáng lan tràn
Gió rung tơ đàn
Lòng thêm sốn sang
Theo ánh trăng thu vừa lan

Trăng thu ơi là trăng thu ơi
Ta hát ca vang trời mừng mùa thu khắp nơi
Trăng thu ơi là trăng thu ơi
Hương thắm dâng ngang trời bầy ta reo múa chơi
Trăng trăng trăng là trăng trăng trăng
Quân cướp kia tham tàn đừng làm hoen sắc trăng
Mây ơi mây là mây ơi mây
Mây hãy tô thêm hồng màu hờn căm lúc này

Trăng mùa đạn bom chiến chinh
Hương trời ngập hương sắc xanh
Chúng ta vui hoà
Mơ ước trăng xanh
Mùa thu khắp thanh bình
Giết xong quân thù
Toàn dân ấm no
Ta đón trăng tươi nghìn thu

Tham khảo:
1. Giọng hát Thái Thanh trong một chương trình nhạc thính phòng do nhạc trưởng Vũ Thành điều khiển trước 1975, tuyển chọn lại trong băng nhạc Anh Ngọc 7: Nhạc tiền chiến do Anh Ngọc tuyển chọn 2.

Thảo luận cho bài: "Trăng Muôn Thuở"