Trang Net Ngày Xưa

Tác giả:

Hôm nay đọc lại thư xưa ,

Nghe dư âm thủa ta vừa quen nhau ,
Về đây với cuộc tình đầu ,
Và bao âu yếm từng câu hẹn hò ….
Dỗ hồn ta vào cơn mơ ,
Dù yêu thương đã mấy bờ cách ngăn !

Bây giờ mùa Xuân vừa sang ,
Màu Trà Hoa Nữ nở vàng vườn sau ,
Loài hoa người thích thủa nào ,
Mà nay bổng ngã sang màu biệt ly ,
Vàng ôi rụng xuống Xuân thì ,
Như tang tóc buổi từ ly với người ,
Xuân nào hoa nở với đời ,
Xuân nào hoa rụng để rồi nhớ hoa !
Người đi đâu biết chăng là ,
Vườn xưa hoa cũ còn ta ngậm ngùi ,
Nghẹn ngào nhặt cánh hoa rơi ,
Mà nghe chua xót nhớ người năm xưa !

Chiều nay đọc lại trang thư ,
Lấy trên trang Net mà mơ hảo huyền ,
Biết đâu trong cõi tiền duyên ,
Tình hai ta đã vào miền vô ưu .

Thảo luận cho bài: "Trang Net Ngày Xưa"