Trăng Rừng

Tác giả:

(từ “hát với tôi”, hội sinh viên Stuttgart, 1970)

Trăng ơi, chờ trăng lên trong góc rừng thâm xuyên
Ôi suối xanh nước bình yên có nhớ ánh trăng hiền
Lúc trăng đỏ rực như màu máu
Ánh trăng tan tác chúng sinh sầu
Trăng lên, trăng sáng soi, trăng tràn lan khắp nơi
Trăng khuya rơi xuống đồi xem quái vật đứng ham mồi
Mấy con ác thú đang điên cuồng
Xâu xé nhau giành uống máu sống

Ðiệp khúc
Trăng rừng ơi (tiếng vọng), trăng rừng ơi (tiếng vọng)
Nhìn ánh trăng kia ta ước mong sao
Tới ngày nao trăng hết hoen mầu
Và ánh xanh xanh dâng chiếu lung linh
Chúng ta vui thanh bình
Trăng rừng ơi (tiếng vọng), trăng rừng ơi (tiếng vọng)
Trăng ơi ….

Thảo luận cho bài: "Trăng Rừng"