Trăng Sáng Trong Làng

Tác giả:

Valse

3/4

Đêm nay, trăng sáng soi làng tôi
Một vài cô thôn nữ, xay lúa lo ngày mai
Cười vui theo ánh trăng huyền lan
Đưa câu hò tình tứ, lúa thoáng bao mùi hương

Bên hàng dậu thưa, một đoàn trai tráng
Cùng nhau ca vang câu tình quê

Trăng lên cao dần, trên hàng tre thắm, soi sáng làng tôi
Gió đưa êm đềm, mơn hồ sen thắm, rung mấy hàng cau

Đêm nay trăng sáng soi triền miên
Một chiều vương lưu luyến, hương thoáng bay ngàn phương
Làn trăng soi sáng trên dòng sông
Trên ven đồi mờ thắm, chiếu khắp lên trần gian

Bên bờ ruộng quê, đượm nồng hương lúa
Chiều nay trăng lên trên đồng xanh

TÀI LIỆU THAM KHẢO: Trăng Sáng Trong Làng, T.H. 410, Tinh Hoa Huế ấn hành lần thứ hai 1954

Thảo luận cho bài: "Trăng Sáng Trong Làng"