Trăng Sầu Viễn Xứ

Tác giả:

1955

Boston

Chiều nay ánh trăng mờ
Rắc reo ý thơ, êm đềm vương tơ
Ngàn hoa lá rung rinh vờn gió trên cành
Ý đời thắm xinh.

Chiều nay có một người
Thẫn thờ bên hoa, ngóng trông về xa
Hồn lắng theo mây ngàn, đâu nỗi lìa tan,
Lòng quê chứa chan.

Tình đời nhiều nỗi u buồn,
Gửi gấm tâm hồn theo cánh gió
Muốn khóc nhưng khô giòng châu,
Muốn nói nhưng thôi đà hết câu.

Ngày nào trở gót kinh kỳ
Giờ phút trở về thăm nhà cũ.
Tình ơi lòng đã nát tan,
Cớ sao nói lên lời than van ?

Chiều nay ánh trăng mờ
Vẫn reo ánh tơ vô tình đây đó
Nhờ trăng chiếu quê hương tìm đến bên thềm
Nói lời mến thương.

Ðời theo bước giang hồ
Khi hồn bơ vơ, khẽ rung đường tơ.
Lòng muốn theo chim trời tung cánh ngàn khơi,
Tìm giây phút vui.

Thảo luận cho bài: "Trăng Sầu Viễn Xứ"