Trăng say

Tác giả:

Trăng ửng ngà bềnh bồng, rượu cạn .

Trăng trêu đùa , dắt sóng lả lơi .
Vạt mây che, má hồng , Trăng thẹn .
Thế nhân cười , ta khóc , Trăng trôi .

Thảo luận cho bài: "Trăng say"