Trăng sớm trên Long Trì

Tác giả:

Vân lãng phong thanh thuỷ bất yên,
Không không sắc sắc hựu huyền huyền.
Linh lung bích hải minh châu dạ,
Đạm đãng trường kiều bạch tuyết thiên.
Sơn ảnh đảo thuỳ thanh nhược tẩy,
Ngạn hoa lưu lệ chiếu vô biên.
Thệ thuyền hội đắc thiên quang phát,
Nhất điểm hư không vạn tượng huyền.

Dịch nghĩa

Mây sáng, gió trong, nuớc sông không có sương khói,
Cảnh sắc huyền ảo, như không lại như có.
Biển xanh lung linh như đêm được tạo thành bởi những hạt minh châu,
Cái cầu dài sắc màu nhạt như có tuyết bao phủ.
Hình ảnh trên núi trong như được rửa sạch,
Hoa trên bờ rực rỡ chiếu rọi vô biên.
Ánh sáng trên trời phát ra tụ hội vào chiếc thuyền của ta,
Một điểm chói lọi sẽ sinh ra vạn hiện tượng treo lên giữa trời.

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Trăng sớm trên Long Trì"