Trắng Tay, Tay Trắng

Tác giả:

Ngày xưa hai bàn tay trắng
Nhưng tim dồn dập nỗi vui
Ngày nay vẫn bàn tay trắng
Nhưng tim thoi thóp ngậm ngùi

Thảo luận cho bài: "Trắng Tay, Tay Trắng"