Trăng tháng tám

Tác giả:

Trăng rằm trái mọng cong cành bưởi
Đèo bòng người gốc tuổi rung cây

Thảo luận cho bài: "Trăng tháng tám"