Trăng Thu

Tác giả:

Đổ lá vàng bay trời đón thu
Trông xa mờ mịt khói lam mù
Thuyền ai thấp thoáng vờn trên sóng
Bỗng nhớ Trang Đài bóng nguyệt ru

Bến vắng không đò bạc ánh trăng
Đêm khuya canh vắng bóng cung hằng
Một mình nghe sóng đời tan tác
Vỗ mạn thuyền không phiếm đá băng

Hương Việt

Thảo luận cho bài: "Trăng Thu"