Trăng Tôi

Tác giả:

Thấy tôi đứng đó một mình
Trong tim vắng vẻ không hình bóng ai
Vầng trăng rung động thở dài
Nghiêng nghiêng chiếc bóng u hoài nhìn tôi

Thảo luận cho bài: "Trăng Tôi"