Trăng Trung Thu

Tác giả:

Ta tay cầm tay, ta vui lên này!

Trung thu về đây đoàn ta sum vầy.
Trăng lên ngàn cây lấp lánh muôn ánh tơ vàng.
Trăng vui mừng thay, cầm tay cùng ca hòa vang.

Ơ, trăng đẹp quá!
Tiếng hát ca văng vẳng xa,
Lắng trong hồn ta.
Trăng là ngọc ngà, trăng là bài ca.

Ta tay cầm tay, ta ca nước non này.
Trung thu về đây mình vui sum vầy.
Trăng lên ngàn cây lấp lánh muôn ánh tơ vàng.
Trăng vui mừng thay, cầm tay cùng ca hát vang.

 

Thảo luận cho bài: "Trăng Trung Thu"