Trăng Xưa

Tác giả:

Gió về ngàn phương
Hoàng hôn lắng chìm u buồn
Úa vàng hoen nhuốm
Vầng trăng khuyết mây sầu vương
Trăng thu ngày nao
Đôi bóng kề lời trao ân ái
Ngày thắm chóng phai
Dưới trăng này
Bóng ai năm xưa còn đâu

Nhớ mùa trăng soi bóng
Thuyền ai lướt mơ xuôi dòng
Lệ sầu vương trên sóng
Khuất xa rồi
Ánh trăng năm xưa còn đây

Tham khảo:
1. Giọng hát Ngọc Bảo trong CD Ngọc Bảo: Ghen, Trung tâm Kim Lợi phát hành năm 1999.

Thảo luận cho bài: "Trăng Xưa"