Trăng

Tác giả:

Nguyễn Trọng Oánh


Nhớ trung thu năm trước
Ôm trăng ngủ lưng đèo
Ngày đi ngày ngàn dặm đất đêm xáp mặt người yêu
Vội vàng hôn mái tóc tỉnh dậy thành chiêm bao
Em ơi tình có có một mà mùa trăng có nhiều
Từ thuở có mặt trăng có bao điều hẹn ước
Từ thuở có mặt trăng có bao điều hẹn ước
Đêm nay lại là đêm rằm ( Đêm rằm đêm rằm hơ … )
Ta quên nhau sao được ( quên nhau sao được hơ .. )
Trên đường dài lòng em hay đáy nước
Ơ … ơ ….ơ …. ơ ….ơ ….
Mang một ánh trăng rằm theo anh mỗi bước
Mang một ánh trăng rằm dõi theo anh mỗi bước
Trăng ư hư trăng. Trăng ư hư trăng 

 

Thảo luận cho bài: "Trăng"