Tranh ngựa

Tác giả:

Tranh ngựa góc tường treo một bức
Phòng con nghe có gió lưng đèo
Nghe như bát ngát trời mây mở
Tiếng hí. Cho lòng ta ruổi theo.

Thảo luận cho bài: "Tranh ngựa"