Trao Đổi

Tác giả:


Hỡi em gái mắt cười môi thắm
Bắt cóc hồn anh ngơ ngẩn ngục tù
Xin trả lại đây tấm lòng say đắm
(Hay đổi cho anh một chút tình hờ)
Thôi em giữ để hồn anh được chết
Dù một lần mơ cũng đáng cuộc đời

 

Thảo luận cho bài: "Trao Đổi"