Trào Lòng

Tác giả:

Lá vàng bay theo gió hoa tàn rụng bên sông

Ôi một chiều thu buồn,
Ôi một chiều nhớ mong
Hương tình vương bóng mây
Đan tình dạo đắm say
Hồn mơ lạc bến tình
Tìm Thái Bạch Lưu Linh
Men nồng say ngây ngất
Cho trời đất cùng quay
Nước dâng lên sóng in bầu trời hồng tươi
Cây xanh xanh xen núi tim tím
Cánh buồm lảo đảo uốn cong

Đây trăng trắng khói mờ trong mây lướt bay
Dăm cô tiên xiêm áo trắng toát, cánh vàng dập dìu rẽ mây
Say! Say buồn! Say mơ! Say quên !
Cố say nhưng nào hề say
Thôi im đi tơ lòng
Thôi quên đi tâm hồn
Bầu chàng Lưu dốc luôn, dốc luôn
Cho đời cuồng quay
Ta thêm say

Nước dâng lên sóng in bầu trời hồng tươi
Cây xanh xanh chen núi tim tím
Cánh buồm lảo đảo uốn cong
Sông trăng trắng khói mờ chân mây lướt bay
Dăm cô tiên xiêm áo trắng toát
Xách bầu rượu đào chàng Lưu đi đó đây

Thảo luận cho bài: "Trào Lòng"